Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
20-22 Kasım 2014 Başket Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi/Ankara/Türkiye
Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
20-22 Kasım 2014 Başket Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi/Ankara/Türkiye
Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü 

20-22 Kasım 2014 Başket Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi/Ankara/Türkiye
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014
"Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet"
Bu web sayfasının  iyi izlenebilmesi için ekran çözünürlüğünün 1280x720 ve tarayıcıda(IE, Google Chrome) ActiveX yüklü olmalıdır.
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu, 20. Km  06530  Etimesgut/Ankara Tel: (312) 246 66 78/6678 Fax: (312) 246 66 74 e-mail: shb@baskent.edu.tr

Web Tasarım:S.Sedat Turkeri
Adalet ancak gerçeklerden, mutluluk ancak adaletten doğabilir. EMİLE ZOLA
Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları
Sempozyumda, ana tema ve alt temalar doğrultusunda hazırlanan sözel ve poster bildiri sunumları yer alacaktır. Sözel bildiri sunumlarının yer alacağı oturumlarda bildiri sahiplerinin konuşma süresi, tartışma dâhil, en fazla 15 dakika olacaktır. Sözel ve poster bildiri özetleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi rica olunur:

Bildirilerin Gönderilmesi
Bildiriler sempozyum web sitesinde bulunan Word formatındaki örneklere göre hazırlanıp gönderilecektir.
Sempozyumda sunulacak bildiriler, araştırma, derleme veya vaka sunumu olabilir. Bildiri özetleri elektronik ortamda kabul edileceğinden, elden bildiri özeti kabul edilmeyecektir.

Genel Yazım Kuralları
1.    Bildiri özetleri yazılırken, özetler, Arial 10 Punto ve tek satır aralığında yazılmalı, paragraf aralığında çift ara bırakılmalı, paragraflar sola yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır. 
2.    Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada yazılmalıdır.
3.    Yazar/Yazarların Adları: Sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto sağa dayalı yazılmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. Akademik unvanlar veya yazar/yazarların mesleği dip not bağlacı ile altta yer almalıdır.
4.    Özet içinde kısaltmanın kullanılması halinde, kısaltmanın açık şekli parantez içinde belirtilmelidir.
5.    Gönderilen özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
6.    Yazar/Yazarlar Sempozyuma bir araştırma bildirisi ile katılacaklarsa yazacakları özet şu başlıkları içermelidir: Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Anahtar Sözcükler ( 3- 5 adet)
7.    Yazar/Yazarlar Sempozyuma bir derleme bildiri ile katılacaklarsa yazacakları özet şu başlıkları içermelidir: Çalışmanın Temeli, Çalışmanın Amacı, Tartışma, Sonuç, Anahtar Sözcükler    (3- 5 adet)
8.    Yazar/Yazarlar Sempozyuma bir vaka sunumu ile katılacaklarsa yazacakları özet şu başlıkları içermelidir: Giriş, Vakanın Tanıtımı, Müdahale Süreci, Tartışma
9.    Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

Araştırma Bildirisi  :(Örnek için tıklayınız)
Derleme Bildiri      :(Örnek için tıklayınız)
Vaka Sunumu        :(Örnek için tıklayınız)
Poster Sunumu      :(Örnek için tıklayınız)
Tam Metin              :(Örnek için tıklayınız)

Dikkat Edilecek Noktalar
Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için [0312 246 66 78/1565'den Arş. Gör. Emre Özcan] numaralı telefondan ya da eozcan@baskent.edu.tr  e-posta adresinden Sempozyum düzenleme kurulu ile iletişime geçebilirsiniz.

Bildirileri Özetlerinin Değerlendirilmesi
Değerlendirme araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Sempozyum Bilimsel Kurulunca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Tam Metinlerin Basılması
Sempozyumda sunulan sözel ve poster bildirilerin kalıcılığını sağlamak ve bu alanda çalışan kişilere ve araştırmacılara kaynak yaratmak amacıyla sempozyum kitabının basımı planlanmaktadır. Kitapta, Sempozyuma katılan ve sözel / poster olarak sunum yapan katılımcıların tam metin bildirilerine yer verilecektir. Özet Bildirisi kabul edilen ancak Sempozyumda sunum yapmayan ya da tam metni son gönderim tarihine kadar göndermeyen katılımcıların bildirileri Sempozyum Kitabında yer almayacaktır.